Nieuws

Groen licht voor onderhandelingsresultaat

05 december 2017
Dinsdagmiddag 5 december hebben FNV, CNV en De Unie laten weten dat hun leden akkoord zijn met het cao onderhandelingsresultaat dat medio november was bereikt. Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 20 november.
Dit betekent dat er per 5 december een nieuwe cao is met een looptijd van twee jaar tot 31 december 2018.

Klik hier voor de complete tekst van het akkoord + bijlagen.

Cao-partijen bereiken onderhandelingsresultaat

20 november 2017
De cao-partijen hebben op vrijdagmiddag 17 november een onderhandelingsresultaat bereikt. Daarin wordt uitgegaan van een cao voor twee jaar ( 1-1-2017 t/m 31-12 2018) waarin de werkelijk betaalde salarissen worden verhoogd met 1,5% structureel per 1 december 2017 en met 2% structureel per 1 januari 2018. Daarnaast ontvangen werknemers met een fulltime contract een eenmalige uitkering van € 500,- bruto over 2017. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato. Verder zijn afspraken gemaakt met betrekking tot onder andere een nieuwe arbeidstijdenregeling, een nieuw loon- en functiegebouw, aanpassing van de jeugdlonen, gelijke beloning voor payrollers en duurzame ontwikkeling van medewerkers. 

De bonden leggen het onderhandelingsresultaten met een positief advies voor aan hun achterban. Aan werkgeverszijde ligt het resultaat binnen het mandaat dat eerder door het Hibin-bestuur is verleend.
 
De bij Koninklijke Hibin aangesloten bedrijven zijn inmiddels ge´nformeerd over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Op het moment dat Hibin bericht krijgt dat de leden van de bonden instemmen met het resultaat en er daarmee sprake is van een akkoord zal dit op de website worden geplaatst.

Nog geen principe akkoord over nieuwe cao

12 oktober 2017
De onderhandelingen tussen Hibin en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben nog niet geleid tot een akkoord. Partijen zijn elkaar dicht genaderd en positief gestemd over de voortgang. De reden dat de onderhandelingen langer duren dan gebruikelijk is dat partijen naast een voor de sector betaalbare cao-verhoging het ook eens moeten worden over afspraken over een modernisering van de cao. Het volgende overleg is op 10 november.
Hibin en de vakbonden FNV, CNV en De Unie onderhandelen over een cao met een looptijd van 1/1/2017 t/m 31/12/2018.

Cao-onderhandelingen duren voort

29 juni 2017
De bestaande cao liep van 1 juli 2015 t/m 31 december 2016. De gesprekken over een nieuwe cao voor de bouwmaterialengroothandel zijn eind mei hervat nadat twee cao-werkgroepen in de periode januari - mei twee adviezen hebbeen opgesteld. Eén advies gaat over over een nieuw loon- en functiesysteem en het tweede advies over een meer actieve rol van werknemers en werkgevers ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid.
In juli zijn twee gesprekken geweest tussen bonden en Hibin. Ook in het laatste gesprek op 27 juli zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen over een aantal belangrijke voorstellen. Het overleg zal worden vervolgd op 14 september. 

Werknemers informeren over modernisering cao

23 juni 2017
Cao-partijen praten tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao nadrukkelijk over modernisering. Vanuit de bonden komt het signaal dat hun achterban weinig informatie heeft over de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Koninklijke Hibin heeft daarom een aantal ontwikkelingen, zowel vanuit werknemers als werkgevers perspectief op een rijtje gezet.
Lees verder ›
Oudere nieuwsbrichten kunt u vinden in het nieuwsarchief.