Welkom op de cao-website voor de bouwmaterialengroothandel in Nederland

Met deze website willen Koninklijke Hibin en de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen (FCB) de collectieve afspraken (cao) voor deze branche toegankelijk maken voor zowel werkgevers als werknemers. U vindt hier de complete tekst van de lopende cao. Daarnaast geeft een overzicht van de meest gestelde vragen snel inzicht in specifieke onderdelen van de cao.
Deze website is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede bekostigd vanuit het FCB. Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van werkgevers in de bouwmaterialengroothandel door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Het FCB richt zich onder andere op een goede uitvoering en een zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de cao.